Μία από τις πιο συνηθισμένες απορίες των επισκεπτών της Ακρόπολης αφορά τα στάδια και τα εργαλεία κατεργασίας του μαρμάρου, του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των μνημείων της Ακρόπολης. Στόχος της μουσειοσκευής αυτής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα εργαλεία των αρχαίων μαρμαροτεχνιτών και να καταλάβουν την αντιστοιχία τους με τα σημερινά. Μπορούν να παρατηρήσουν τα ίχνη των εργαλείων στο μάρμαρο, να μάθουν να τα αναγνωρίζουν επάνω σε επιφάνειες αρχαίων και νεότερων κτηρίων και γλυπτών καθώς και να δοκιμάσουν να λαξεύσουν οι ίδιοι έναν δικό τους λίθο. Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει ένα μικρό αντίγραφο του Παρθενώνα, εργαλεία λιθοξοϊκής, ένα κομμάτι μάρμαρο με τα ίχνη τους, βιβλία και άλλο πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Η ανανέωση της μουσειοσκευής έγινε με τη χορηγία της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.