Στις αρχές του 2021 η ΥΣΜΑ ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών των παραμορφώσεων του βάθρου του Αγρίππα, με στόχο την υποβολή πρότασης αντιμετώπισής τους, παράλληλα με τις απαραίτητες επεμβάσεις συντήρησης της επιφάνειας. Τον συντονισμό ανέλαβε ομάδα επιβλεπόντων αποτελούμενη από τους Δ. Μιχαλοπούλου, Κ. Καρανάσο και Κ. Φραντζικινάκη. Αρχικά τεκμηριώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση με φωτογραμμετρική αποτύπωση (μελέτη Δ. Μαυρομάτη – Β. Κυπαρίσση). Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των αιτιών διάβρωσης του εδάφους διευθετήθηκε η απορροή των ομβρίων και στεγανοποιήθηκε ο προς δυσμάς περιβάλλων χώρος. Τοποθετήθηκε ικρίωμα και ακολούθησε η καταγραφή της παθολογίας του μνημείου.

Μετά τις πρώτες καταγραφές φάνηκε ότι απαιτούνταν ενέργειες προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός απαιτούνταν εργασίες συντήρησης στην επιφάνειά του βάθρου του Αγρίππα και αφετέρου διερευνητικές εργασίες, με στόχο τη σύνταξη στατικής μελέτης για την αντιμετώπιση των παραμορφώσεων του μνημείου.

Οι εργασίες συντήρησης αποτέλεσαν το πρώτο στάδιο εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυτική πλευρά του μνημείου, που είχε πληγεί από πρόσκρουση βλημάτων. Τα κενά στις υμήττειες λιθοπλίνθους είχαν συμπληρωθεί με σκυρόδεμα κατά τις παλαιότερες επεμβάσεις. Απαιτήθηκε η αντικατάσταση οξειδωμένων συνδετήριων στοιχείων της επέμβασης του 1914 με νέα στοιχεία από τιτάνιο, ενώ παράλληλα έγιναν στερεώσεις ετοιμόρροπων θραυσμάτων με ράβδους τιτανίου σε λίθους του κορμού και της επίστεψης. Η επέμβαση συντήρησης στο βάθρο του Αγρίππα ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2023.

Παράλληλα, τον Αύγουστο 2021, ανατέθηκε σε εξωτερικούς συνεργάτες η γεωφυσική διερεύνηση, στο μνημείο και στο υπέδαφος, με χρήση συστήματος γεωραντάρ και ηλεκτρικής τομογραφίας.  Η διερεύνηση είχε στόχο τον προσδιορισμό της εσωτερικής δομής του βάθρου, της στρωματογραφίας και τεκτονικής, καθώς και την καταγραφή πιθανών αστοχιών. Ακολούθησε γεωτεχνική έρευνα για τη διερεύνηση της στρωματογαφίας και των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των επιχώσεων και του βραχώδους υποβάθρου του μνημείου.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση η ΥΣΜΑ ανέθεσε την εκπόνηση στατικής μελέτης σε εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με αυτή το 2023 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Εγκατάσταση συστήματος περίδεσης στη δεύτερη κάτω από την κρηπίδα στρώση του θεμελίου, με σκοπό τη συγκράτηση των τμημάτων στα οποία τείνει να διαχωριστεί το θεμέλιο του βάθρου. Το σύστημα περίδεσης αποτελείται από 4 γωνιακά μεταλλικά στοιχεία ανοξείδωτου χάλυβα και ζεύγος ελκυστήρων-ράβδων σε κάθε όψη.
  2. Εφαρμογή ενεμάτων και αρμολογημάτων για την ενίσχυση του θεμελίου και των τριών πρώτων στρώσεων του στερεοβάτη.
  3. Τοποθέτηση ελαφρώς προεντεταμένων ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα για τη συγκράτηση των απέναντι πλευρών του στερεοβάτη στο ύψος της εξωτερικής περίδεσης.
  4. Εφαρμογή ενέματος κονιάματος με τσιμέντο για τη δημιουργία λεπτής στρώσης φραγμού στη βάση του θεμελίου.
  5. Αφαίρεση και αντικατάσταση ορισμένων λίθων της βόρειας πλευράς του θεμελίου.

Παράλληλα αξιολογήθηκαν οι συνθήκες και η επάρκεια θεμελίωσης του βάθρου. Στο προσεχές διάστημα θα εγκατασταθεί σύστημα ενόργανης παρακολούθησης και θα μελετηθεί η βελτίωση της συμπεριφοράς του εδάφους θεμελίωσης του βράχου.

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]