Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα και Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του Παρθενώνα και Διάσπαρτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤIΤΛΟ : «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα και Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του Παρθενώνα και Διάσπαρτων» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (.pdf)

Περισσότερα

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης. Προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών 22/4/2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων”. ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» στο πλαίσιο του έργου « ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ » (CPV: 14522000-6, 44514000-6, 44512910-4) ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Ορθή επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αεροσυμπιεστών & εξαρτημάτων λειτουργίας τους»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την«ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜAΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός “Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα”

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του…

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ)

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ) ΠΕ ΑΡΧ. Α1 ΠΕ ΑΡΧ. Α2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

Περισσότερα