Η ειδική φωτογράφηση στα μνημεία της Ακρόπολης χωρίζεται σε τρία μέρη:

 

Ρεπορτάζ

Αφορά στην καταγραφή των εργασιών που γίνονται στα μνημεία και χρησιμοποιείται ως φωτογραφικό ημερολόγιο. Οι φωτογραφίες γίνονται με μηχανές μικρού φορμά, που εξασφαλίζουν ευελιξία στις κινήσεις ανάμεσα στα μάρμαρα, τα ικριώματα, τους γερανούς και τους εργαζόμενους στη διάρκεια των εργασιών, αποτυπώνοντας αυτές ακριβώς τις εργασίες.

Επεμβάσεις

Αφορά στη φωτογραφική αποτύπωση μελών, τμημάτων και ευρύτερων περιοχών των μνημείων, όπου είναι απαραίτητη η λεπτομερής καταγραφή της κατάστασής τους πριν την οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και την απλή μετακίνησή τους. Οι φωτογραφίες αυτές απαιτούν αρκετές φορές ειδικές κατασκευές. Είναι σε κλίμακα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Γίνονται με μηχανές μεσαίου φορμά που εξασφαλίζουν μεγεθύνσεις. Χρησιμοποιούνται δε από τους μελετητές ως αρχειακόυλικό ή ως υλικό εργασίας που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν και να συμπληρώνουν εικονικά μέλη και τμήματα των μνημείων, όπως για παράδειγμα η φωτογράφηση του δαπέδου του Παρθενώνα πριν την τοποθέτηση του γερανού και η φωτογράφηση των διασπάρτων δόμων των τοίχων του σηκού πριν την επανατοποθέτησή τους στις ορθές θέσεις.

Πρόοδος και εξέλιξη των εργασιών

Αφορά στην καταγραφή του κάθε μνημείου ή και τμημάτων του πριν την επέμβαση, από επιλεγμένες και σημειωμένες θέσεις, που βοηθούν στην τακτική φωτογραφική παρακολούθηση του αποτελέσματος των εργασιών, έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμες φωτογραφίες σε διάφορες χρονικές στιγμές, όπως για παράδειγμα στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι φωτογραφίες γίνονται με μηχανές μεγάλου φορμά για ακόμη μεγαλύτερη ευκρίνεια και μεγεθύνσεις, αλλά κυρίως, για να αποφεύγονται οι προοπτικές παραμορφώσεις στα μνημεία.

Τέλος, πάγια επιδίωξη στη φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών στα μνημεία της Ακρόπολης είναι να πραγματοποιείται περιορισμένος αριθμός φωτογραφιών, οι οποίες να περιέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Τούτο είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην αρχειοθέτησή τους και βοηθά στην ανεύρεση, μελέτη και δημοσίευσή τους, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο πλήθος πληροφοριών σε λίγες φωτογραφίες.

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]