«Ακρόπολη και Αναστήλωση»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακρόπολη & Αναστήλωση»  που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης  στις  14 & 15 Απριλίου 2016 παρακολούθησαν μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 14 σχολεία της Αττικής. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα αναστηλωτικά έργα που συντελούνται στην Ακρόπολη μέσα από την παρακολούθηση μίας σειράς βιωματικών εργαστηρίων στον αρχαιολογικό χώρο.