Το εκπαιδευτικό υλικό του Tομέα, έντυπο και ψηφιακό, αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά θέματα και έχει κυκλοφορήσει στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για βιβλία, έντυπα, μουσειοσκευές, φακέλους, ψηφιακές εφαρμογές, αφίσες και παιχνίδια.

Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και σε οικογένειες. Στόχος του υλικού για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές είναι να τους βοηθήσει να προετοιμασθούν καλύτερα τόσο για το μάθημα στο σχολείο, όσο και για την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο. Το εκπαιδευτικό υλικό για τις οικογένειες δημιουργείται με στόχο να διευκολύνει την επίσκεψή τους στο Μουσείο. Τα παιδιά με τη βοήθεια διαφόρων εντύπων και των παιχνιδιών παρατηρούν και ανακαλύπτουν ευχάριστα τα εκθέματα του Μουσείου.

Ξεχωριστή μέριμνα υπάρχει για την καλύτερη ποιότητα του κάθε εντύπου, την επιστημονική του αρτιότητα, τη μεγαλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του διάσταση αλλά παράλληλα και την  αισθητική του.

 Όλο το υλικό του Τομέα παρουσιάζεται αναλυτικά στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]