Το έντυπο αυτό έχει ως θέμα του τα Παναθήναια, τη λαμπρότερη γιορτή της αρχαίας Αθήνας και τα ειδικά βραβεία που δίνονταν στους νικητές. Πρόκειται για τους Παναθηναϊκούς αμφορείς, αγγεία γεμάτα με λάδι, που έφεραν τη χαρακτηριστική επιγραφή «ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ». Περιγράφονται οι αθλητικοί και καλλιτεχνικοί αγώνες της γιορτής καθώς και η μεγάλη πομπή προς την Ακρόπολη που απεικονίζεται στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Tο έντυπο συνοδεύεται από καρτέλα-παιχνίδι ενός Παναθηναϊκού αμφορέα καθώς κι από αφίσα με έναν Παναθηναϊκό αμφορέα σε φυσικό μέγεθος.

Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της μουσειοσκευής «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα», καθώς και το σχετικό παιχνίδι από διαδικτυακή εφαρμογή «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».