Λόγω της αυξημένης ζήτησης για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Τομέας έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στην αύξηση του αριθμού των αποδεκτών των δράσεών του αλλά και στην ενδυνάμωση της ποιοτικής διάστασης της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έτσι έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές όλων των δράσεων. Η συνεργασία αυτή παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή μέσα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης αλλά και τα συνέδρια των εκπαιδευτικών.

Σεμινάρια

Η συνεργασία του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς υλοποιείται μέσα από τα ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Μουσείο της Aκρόπολης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στόχος των σεμιναρίων είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν το μάθημά τους για την Ακρόπολη και τα μνημεία της μέσα από την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Τομέα, τους τρόπους αξιοποίησης κι ένταξής του στη σχολική ύλη αλλά και  μέσα από την παρουσίαση εφαρμοσμένων εργασιών άλλων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τα σεμινάρια στοχεύουν στην ενίσχυση της ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης καθώς βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μόνοι τους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Συνέδρια Εκπαιδευτικών

Ο Τομέας έχει οργανώσει μέσα στα χρόνια 8 συνέδρια με θέμα «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη».

Τα συνέδρια αυτά αποτελούν ένα βήμα διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών με κοινά ενδιαφέροντα για τη διδασκαλία μέσα από το πολιτισμικό μας περιβάλλον. Οι ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαδικασία διδασκαλίας που ακολουθήθηκε κάθε φορά κι αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο σε ιδέες σύνολο εργασιών.

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]