Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) οργανώνει από το 1987 εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την τέχνη και την αρχιτεκτονική της κλασικής αρχαιότητας καθώς και τις αναστηλωτικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα μνημεία της Ακρόπολης. Οι δράσεις αυτές διεξάγονται στην Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης.

Ειδικότερα ο Τομέας:

  • Oργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες
  • Δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία
  • Διεξάγει επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές
  • Σχεδιάζει δράσεις και παιχνίδια για παιδιά και γονείς
  • Δημιουργεί εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και το ευρύτερο κοινό

Σκοπός όλων των δράσεων του Τομέα είναι  η αξιοποίηση του πολύπλευρου εκπαιδευτικού δυναμικού των χώρων πολιτισμικής αναφοράς ως περιβάλλοντα μη τυπικής, αυτόβουλης μάθησης, άμεσα συνδεδεμένης με την ψυχαγωγία και την εμπειρία.

Η γνωστική, αισθητική και συναισθηματική εξοικείωση των μαθητών με τα μνημεία της Ακρόπολης, η ευχαρίστηση από την επαφή με αυτά αλλά και η καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων των παιδιών αποτελούν επιμέρους στόχους του Τομέα  που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της ποιοτικής διάστασης της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Print