•  
 • 1975

  1975

  • Σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.
 • 1976

  1976

  • Συγκρότηση τεχνικού γραφείου και αρχείου τεκμηρίωσης των έργων.
 • 1977

  1977

  • Καταγραφή και μελέτη σε βάθος όλων των προβλημάτων των μνημείων της Ακρόπολης σε συνεργασία και με άλλα επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
  • Μεταφορά εναετίων Κέκροπος και Κόρης και Καλλιρρόης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας: τοποθέτηση στεγάστρου στην πρόσταση των Κορών και στη δυτική ζωφόρο του Παρθενώνα.
 • 1978

  1978

  • Κατασκευή διαβάσεως κυκλοφορίας επισκεπτών στον άξονα Προπυλαίων-Παρθενώνα.
  • Έναρξη έργου καταγραφής αρχαίων διασπάρτων στο Βράχο της Ακρόπολης.
 • 1979

  1979

  • Έναρξη έργου αποκατάστασης Ερεχθείου.
  • Μεταφορά Καρυατίδων στο Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Έναρξη έργου στερέωσης βράχων κλιτύων του λόφου της Ακρόπολης.
 • 1981

  1981

  • Έναρξη έργου στερέωσης του 2ου (από Ν) επιστυλίου του θριγκού της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων.
  • Τοποθέτηση νάρθηκα στη ΒΑ γωνία του Παρθενώνα μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου.
 • 1982

  1982

  • Ολοκλήρωση έργου στερέωσης του 2ου (από Ν) επιστυλίου του θριγκού της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων.
 • 1984

  1984

  • Έναρξη εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνα.
 • 1985

  1985

  • Ολοκλήρωση εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνα.
 • 1986

  1986

  • Έναρξη εκτέλεσης Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνα (αποκατάσταση ανατολικής όψης).
  • Έναρξη έργου συντήρησης επιφάνειας μνημείων στον Παρθενώνα.
  • Μεταφορά εναετίων (κεφαλές αλόγων άρματος Ηλίου) του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • 1987

  1987

  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου.
  • Έναρξη προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης των έργων.
  • Έναρξη διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • 1989

  1989

  • Μεταφορά μετοπών ανατολικής πλευράς Παρθενώνα στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • 1990

  1990

  • Εγκατάσταση του εργοταξίου των Προπυλαίων.
  • Έναρξη αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.

   

 • 1991

  1991

  • Ολοκλήρωση του Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνα (αποκατάσταση ανατολικής όψης).
 • 1992

  1992

  • Ολοκλήρωση του έργου στερέωσης των βράχων των κλιτύων του λόφου Ακρόπολης.
  • Αποκατάσταση 5ου κίονα της νότιας πλευράς του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Έναρξη μεταφοράς της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • 1993

  1993

  • Ολοκλήρωση μεταφοράς της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Αποσυναρμολόγηση παλαιότερα αναστηλωμένων τμημάτων των πλευρικών τοίχων σηκού του Παρθενώνα.
  • Έναρξη δομικής αποκατάστασης φατνωμάτων και δοκών των αποσυναρμολογημένων οροφών των Προπυλαίων.
 • 1994

  1994

  • Ολοκλήρωση ανάπτυξης τράπεζας δεδομένων της Τεκμηρίωσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου.
 • 1995

  1995

  • Έναρξη έργου αποκατάστασης του Προνάου του Παρθενώνα.
  • Έναρξη δομικής αποκατάστασης αποσυναρμολογημένων αρχιτεκτονικών μελών του Οπισθονάου του Παρθενώνα.
  • Έναρξη εργασιών συντήρησης επιφανείας Ερεχθείου.
  • Έναρξη νέου προγράμματος ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τεκμηρίωσης έργων Ακροπόλεως.
 • 1996

  1996

  • Ολοκλήρωση ταυτίσεων διάσπαρτων θραυσμάτων των φατνωμάτων των οροφών των Προπυλαίων.
 • 1997

  1997

  • Έναρξη στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνα.
 • 1998

  1998

  • Μεταφορά ζωφόρου ναού Αθηνάς Νίκης στο Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Έναρξη επέμβασης στη νότια πλευρά της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων.
 • 1999

  1999

  • Ολοκλήρωση εργασιών στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνα.
  • Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 σύστασης της ΥΣΜΑ.
 • 2000

  2000

  • Έναρξη έργου αποκατάστασης ναού Αθηνάς Νίκης (έναρξη αποσυναρμολόγησης ναού).
  • Έναρξη εργασιών δομικής αποκατάστασης λίθων δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.
 • 2001

  2001

  • Eγκατάσταση β΄ οικοδομικού γερανού προς Β του Παρθενώνα.
  • Έναρξη β΄φάσης έργου αποκατάστασης του Οπισθονάου του Παρθενώνα.
  • Έναρξη έργου αποκατάστασης της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης νοτίου τοίχου ανατολικής στοάς κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Ολοκλήρωση στερέωσης του κεντρικού υπερθύρου των Προπυλαίων.
  • Εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ευρετηρίασης της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων.
 • 2002

  2002

  • Έναρξη έργου αποκατάστασης των οροφών του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων
  • Έναρξη έργου αποκατάστασης του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Ολοκλήρωση των εργασιών αποσυναρμολόγησης του ναού Αθηνάς Νίκης.
  • Έναρξη καθαρισμού λίθων της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα με laser.
 • 2003

  2003

  • Εγκατάσταση νέου ανυψωτικού συστήματος (γερανογέφυρας) στο εργοτάξιο του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Σχεδίαση και κατασκευή ειδικού μηχανικού κόφτη ραβδώσεων σπονδύλων για τον Παρθενώνα.
 • 2004

  2004

  • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης του Προνάου του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης του Οπισθονάου του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση έργου καθαρισμού και συντήρησης της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης βόρειου τοίχου κεντρικού κτηρίου και ανατολικής κιονοστοιχίας Προπυλαίων.
  • Συντήρηση πώρινου ναΐσκου στον υπόγειο χώρο του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Τοποθέτηση εσχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω από τον υπόγειο χώρο του ναού Αθηνάς Νίκης.
  • Εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης.
 • 2005

  2005

  • Εγκατάσταση και έναρξη ενόργανης παρακολούθησης των δομικών βλαβών του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης.
  • Έναρξη του έργου κατάχωσης του Αρρηφορίου.
 • 2006

  2006

  • Ολοκλήρωση κατασκευής ιωνικών κιονοκράνων από νέο μάρμαρο του έργου αποκατάστασης Προπυλαίων.
 • 2007

  2007

  • Καταβίβαση 6 αρχαίων μετοπών από το δυτικό τμήμα του θριγκού της βόρειας περίστασης του Παρθενώνα για λόγους προστασίας.
  • Εγκατάσταση του πρώτου επιταχυνσιογράφου στην Ακρόπολη από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  • Έναρξη του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη», που περιλαμβάνει τη φωτογραμμετρική αποτύπωση και την τρισδιάστατη σάρωση του τείχους και του λόφου της Ακρόπολης.
  • Ολοκλήρωση της κατάχωσης των θεμελιοτοίχων του Αρρηφορίου για λόγους προστασίας.
  • Καταγραφή και τεκμηρίωση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών επί του βράχου της Ακρόπολης.
 • 2008

  2008

  • Ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη στατική συμπεριφορά των τοίχων του σηκού του Παρθενώνα και τη διερεύνηση λύσεων για την αποκατάστασή τους.
  • Εγκατάσταση δικτύου επτά επιταχυνσιογράφων στην Ακρόπολη σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας της δυτικής αίθουσας.
 • 2009

  2009

  • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού τμήματος του θριγκού της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας.
  • Ολοκλήρωση του καθαρισμού της φατνωματικής οροφής του Ερεχθείου με laser.
  • Ολοκλήρωση του προγράμματος «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη».
  • Υπογραφή μνημονίου τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΥΣΜΑ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Πανεπιστημίου MIE της Ιαπωνίας για την εγκατάσταση δύο επιταχυνσιογράφων.
 • 2010

  2010

  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
  • Τοποθέτηση των αντιγράφων από τεχνητό λίθο των 6 μετοπών του δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • 2011

  2011

  • Μετεγκατάσταση του γερανού τύπου Derrick από τη βόρεια στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
  • Έναρξη του έργου αποκατάστασης των γωνιών της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα.
  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του ορθοστάτη του βορείου τοίχου του Παρθενώνα.
  • Έργο αποκατάστασης του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης λίθων της κορωνίδας του βάθρου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για τη διερεύνηση κατάλληλου κονιάματος για τη συγκόλληση πωρολίθων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Έναρξη τρισδιάστατων σαρώσεων αρχιτεκτονικών μελών των μνημείων.
 • 2012

  2012

  • Επέκταση του δικτύου των επιταχυνσιογράφων στην Ακρόπολη, υποστήριξη της λειτουργίας του και επεξεργασία των καταγραφών.
  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των λίθων της κορωνίδας του βάθρου του ναού της Αθηνάς Νίκης και εργασιών βελτίωσης του υπογείου χώρου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Έναρξη του έργου αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων.
  • Συγκόλληση θραυσμάτων πώρινων αρχιτεκτονικών μελών.
  • Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Ακρόπολη και Αναστήλωση”.
 • 2013

  2013

  • Έναρξη της κατάξεσης ραβδώσεων στα συμπληρώματα κιόνων του Προνάου του Παρθενώνα.
  • Κατασκευή αντιγράφων εναετίων γλυπτών και μετοπών δυτικής πλευράς Παρθενώνα.
  • Βράβευση της ΕΣΜΑ με το Grand Prix της Europa Nostra στην κατηγορία «Συνεχής Προσφορά» και βράβευση του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων με το βραβείο της Europa Nostra στην κατηγορία «Αποκατάσταση Μνημείων».
  • Ολοκλήρωση και ανάρτηση στο διαδίκτυο του “Αποθετηρίου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη”, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 • 2014

  2014

  • Έναρξη ανατοποθέτησης αρχιτεκτονικών μελών στις δύο γωνίες του θριγκού της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα.
  • Έναρξη εργασιών στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα.
  • Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του νότιου τείχους, μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας.
  • Διερεύνηση των επιχώσεων του βράχου της Ακρόπολης μέσω τομών παράλληλα με το τείχος.
  • Ολοκλήρωση της συντήρησης στο ΒΔ κίονα του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στον ναό της Αθηνάς Νίκης.
  • Μεταφορά επιγραφών από τον αρχαιολογικό χώρο στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Αποτελέσματα διερεύνησης σύστασης κονιαμάτων σφράγισης και πλήρωσης με μικρότερη περιεκτικότητα σε τσιμέντο.
  • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΣΜΑ και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για ψηφιακή οργάνωση και διάθεση περιεχομένου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.
 • 2015

  2015

  • Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση της ανατοποθέτησης 28 ορθοστατών του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα.
  • Δομική αποκατάσταση δύο κατακείμενων λίθων του δυτικού υπερθύρου του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων.
  • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
  • Ολοκλήρωση του έργου κατάχωσης του εσωτερικού του Ερεχθείου.
  • Διαμόρφωση πορείας επισκεπτών και θέσης θέασης του ναού της Αθηνάς Νίκης από την περιοχή του Βραυρωνίου.
  • Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του νότιου τείχους μεταξύ της 6ης και 7ης αντηρίδας.
  • Έναρξη διερεύνησης της πολυχρωμίας στα μνημεία της Ακρόπολης.
  • Ολοκλήρωση του έργου τρισδιάστατης σάρωσης και παραγωγής ψηφιακού μοντέλου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
  • Ολοκλήρωση του έργου φωτογραμμετρικής αποτύπωσης του Παρθενώνα και των Προπυλαίων στις περιοχές επέμβασης.
 • 2016

  2016

  • Στερέωση σχιστολιθικών πρανών στη ΒΔ κλιτύ της Ακρόπολης.
  • Έναρξη συντήρησης της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων.
  • Αναμόρφωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων για την έναρξη νέων αναστηλωτικών προγραμμάτων.
  • Έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων για επιλογή υλικών για τις επεμβάσεις στα τείχη.
 • 2017

  2017

  • Έναρξη του έργου αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα.
  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης στην περιοχή Β17 του βόρειου τείχους της Ακρόπολης.
  • Δωρεά και μεταφορά του γερανού Derrick του Παρθενώνα στο Τεχνολογικό Πάρκο του ΕΜΠ στο Λαύριο. Μετακίνηση του γερανού Potain από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα στο εσωτερικό του μνημείου.
  • Διερεύνηση για την επιλογή νέου συμβατού δομικού λίθου για την αποκατάσταση του τείχους της Ακρόπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Λίθου.
  • Ολοκλήρωση αποκατάστασης της αρχαϊκής τριγλύφου με αρ. 21432.
 • 2018

  2018

  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης αντιθηματικού τοίχου του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα.
  • Επισκευή στην ΝΑ γωνία του τείχους.
  • Συνδρομή της ΕΦΑΠΑ για την επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως.
  • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι «Ένας αρχαίος ναός».
 • 2019

  2019

  • Εργασίες αποκατάστασης του βορείου τείχους της Ακρόπολης στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμΕΑ.
  • Εκπόνηση μελετών για συνολική επέμβαση στα τείχη της Ακρόπολης (Στρατηγικό Σχέδιο και γεωτεχνικές-στατικές μελέτες).
  • Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων.
  • Συμμετοχή σε έργα βελτίωσης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου (αντικεραυνική προστασία, καταγραφή των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος), σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (ΕΦΑΠΑ, ΔΑΑΜ, ΔΕΕΜΠΚ κ.ά).
 • 2020

  2020

  • Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain δυτικά του Παρθενώνα.
  • Έναρξη έργου στερέωσης και ανάδειξης των αναλημμάτων στην περιοχή της μυκηναϊκής κλίμακας.
  • Στερέωση τμήματος του τοιχίου αντιστήριξης και βραχώδους υποβάθρου του βόρειου τείχους, στην περιοχή του ανεκλυστήρα ΑμΕΑ.
  • Συμμετοχή σε έργα βελτίωσης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου (εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα ΑμΕΑ, φωτισμός μνημείων, διαμόρφωση διαδρομών για άτομα με δυσκολία στην κίνηση), σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑΠΑ, ΔΑΑΜ, ΔΕΕΜΠΚ κ.ά).
  • Έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συνδετηρίων στοιχείων και υλικών, σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • Μεταφορά συνολικά 105 διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών από τη Χαλκοθήκη, στο πλαίσιο διευθέτησης της περιοχής
  • Ψηφιακές δράσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών λειτουργίας της
 • 2021

  2021

  • Ολοκλήρωση αποκατάστασης της περιοχής Β17 του βόρειου τείχους.
  • Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ορθοστάτη του βορείου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα.
  • Έναρξη εργασιών συντήρησης του βάθρου του Αγρίππα.
  • Έναρξη πειραματικής και θεωρητικής διερεύνησης για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συνδετηρίων στοιχείων και υλικών που εφαρμόζονται στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.
  • Διεξαγωγή της 7ης Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως.
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού εντύπου «Ένας αρχαίος ναός…για παιδιά!».
 • 2022

  2022

  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του ορθοστάτη του νότιου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα.
  • Ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και ανάδειξης των αναλημματικών τοίχων της παλαιάς ανασκαφικής τομής στην περιοχή της μυκηναϊκής κλίμακας.
  • Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του βάθρου του Αγρίππα (Α’ φάση).
  • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου επί της οδού Πολυγνώτου 13 για τη μετατροπή του σε «Κέντρο τεκμηρίωσης έργων Ακροπόλεως «Χαράλαμπος Μπούρας». Οι εργασίες εκτελούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων και από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων.