Το έργο του Τομέα Διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών συνεχίζεται, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020), με εργασίες καταλογογράφησης, καταγραφής και ανάδειξης αρχιτεκτονικών μελών. Πιο συγκεκριμένα, στο τεχνικό δελτίο του έργου έχουν ενταχθεί:

  • Η επιλογή και καταλογογράφηση πώρινων και μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών για οριστική φύλαξη και ανάδειξή τους στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως.
  • Η τεκμηρίωση και διαχείριση 400 διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών από την περιοχή της Χαλκοθήκης, η μεταφορά και διευθέτησή τους σε άλλες περιοχές για την ανάδειξη της περιοχής της Χαλκοθήκης.
  • Η ταύτιση και καταγραφή 50 περίπου ευπαθών αρχιτεκτονικών μελών από τον Αρχαίο Ναό, η μεταφορά και συνολική ανάδειξή τους σε χώρο κοντά στα θεμέλια του μνημείου.
  • Οι συγκολλήσεις 25 πώρινων αρχιτεκτονικών μελών μεγάλων διαστάσεων και η αποθήκευσή τους σε τελικές θέσεις στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως.

Print