Η ΥΣΜΑ συμμετείχε στο πρόγραμμα της απτικής διαδρομής για άτομα με προβλήματα όρασης με την δημιουργία ενημερωτικού Φυλλαδίου  για τα αναστηλωτικά έργα στα μνημεία της Ακρόπολης  σε γραφή Braille και σε μεγαλογράμματη γραφή σε 6 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Το φυλλάδιο αποτελεί επικαιροποίηση του ενημερωτικού  φυλλαδίου στην γραφή Βraille που είχε εκδώσει η ΥΣΜΑ για τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη το 2011 στην ελληνική και την  αγγλική γλώσσα. Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο για το αναστηλωτικό έργο στην Ακρόπολη διανέμεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες με προβλήματα όρασης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Ελληνικά
Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Αγγλικά
Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Γαλλικά
Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Γερμανικά
Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Ιταλικά
Εξώφυλλο μεγαλογράμματης γραφής στα Ισπανικά